Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

plnhaut

plnhaut (Mức 1)

Đánh giá: 0% Tuyệt đối
thành viên từ Nov 15, 2013 Liên Hệ

Công việc của plnhaut


Tốc độ đánh máy nhanh (152 wpm), thời gian rãnh nhiều, không có lỗi trong văn bản đánh được. Anh văn trình độ Advanced. Nhận đánh các văn bản word, excel; đánh máy từ pdf sang word, excel. Dịch văn bản từ tiếng Việt sang Anh. Viết bài luận tiếng Anh. Giá: 5 đồng / từ