Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

like

like (Mức 1)

Đánh giá: 0% Tuyệt đối
thành viên từ Nov 23, 2012 Liên Hệ

Công việc của like


Tôi sẽ chuyển bức hình của bạn thành vector bằng corel draw. Bạn có thể dùng nó để tiếp tục thiết kế đồ họa, logo...

Tôi sẽ cung cấp 100 like trên fb của bạn giá 100 Ngàn

  • positive0% Tuyệt đối

✓ 100% Đảm bảo an toàn ✓ Delivered within 24 hours