Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

joomlaviet

joomlaviet (Mức 1)

Đánh giá: 100% Tuyệt đối
thành viên từ Nov 22, 2012 Liên Hệ

Công việc của joomlaviet


Nhận hướng dẫn bạn cụ thể dễ hiểu nhất mọi thắc mắc về cách sử dụng joomla. Đảm bảo trong vòng 1 ngày bạn sẽ sử dụng thành thạo về joomla. CÓ bảo hành. Sau này có vướng mắc nào về joomla bạn cũng có thể liên hệ mình miễn phí. Giờ kiếm chút để nạp thẻ đt

Tôi có nhiều kinh nghiêm trọng lĩnh vực Joomla. Đủ các version 1.5,2.5,3.0 Bạn chỉ việc gửi yêu cầu, đưa tôi file nén chứa thử mục template của bạn, tôi sẽ tùy chỉnh theo ý bạn

Tôi có nhiều kinh nghiêm trọng lĩnh vực Joomla Đủ các version 1.5,2.5,3.0 Bạn chỉ việc gửi yêu cầu, mô tả về module, tôi sẽ viết module cho bạn Bạn chỉ việc install là xong. Đảm bảo chất lương!