Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

hostus

hostus (Mức 1)

Đánh giá: 100% Tuyệt đối
thành viên từ Nov 22, 2012 Liên Hệ

Công việc của hostus


Giá cực tốt, tốc độ đảm bảo ngon hơn cả HOstgator, bluehost vì host của mình đặt tại Dalas Mỹ về châu Á là cực tốt. 10GB Storage Space . 40GB Monthly Bandwidth. 20 Domains. Free Instant Setup. CPANEL. MySQL Database. Custom CGI. FTP.