Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

djviet

djviet (Mức 1)

Đánh giá: 100% Tuyệt đối
thành viên từ Nov 23, 2012 Liên Hệ

Công việc của djviet


Tôi sẽ remix bài hát nào đó theo ý bạn. Modern day DJ remixes. Sẽ gửi bạn vài bản (3) và bạn sẽ chọn một. Nếu có yêu cầu nào cụ thể bạn cũng có thể gửi tôi