Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

LuckyClover

LuckyClover (Mức 1)

Đánh giá: 0% Tuyệt đối
thành viên từ Jan 9, 2013 Liên Hệ

Công việc của LuckyClover


Tôi đang là sinh viên năm thứ 3 của chuyên ngành quản trị kinh doanh, tôi tự tin với kiến thức tiếng Anh kinh tế của mình cùng với khả năng viết lưu loát.Tôi chỉ nhận dịch thuật tài liệu liên quan đến chuyên ngành kinh tế và văn học. Có thể xem xét những tài liệu khác không quá nặng về chuyên môn của các ngành khác. Tối đa 50 trang a4/1 lần dịch (size chữ 12)