Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

 

Điều khoản sử dụng dịch vụ

  1. Một khi đăng tuyển dụng/nhận việc tại Việc làm Ketnooi nghĩa là bạn đã đồng ý các điều lệ, tham gia vào hoạt động của cộng đồng Việc làm Ketnooi.     
  2. Các thành viên phải tôn trong nhau, trên tinh thần bạn bè.    
  3. Không sử dụng: những từ ngữ / hình ảnh tục tĩu, khiêu dâm , vi phạm pháp luật Việt Nam, vi phạm luật bản quyền, các nội dung mang tính chất tôn giáo, chính trị, hoặc đi ngược với thuần phong mỹ tục của Viêt Nam.    
  4. ketnooi là tổ chức trung gian, tạo ra môi trường kết nối thị trường tuyển dụng việc làm này, và mọi hoạt động đều phi lợi nhuận. Chúng tôi không chịu trách nhiệm các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan.
  5. Các tranh chấp nếu phát sinh liên quan trong quá trình đăng tuyển dụng / nhận việc tại KETNOOI sẽ là những tranh chấp dân sự, và sẽ được giải quyết với phương pháp chủ yếu là hoà giải