Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ cung cấp banner, logo theo yêu cầu của bạn ~giá 100 Ngàn đ

tại: Đồ họa & Thiết kế


 • true
  banner
  Chưa ai đánh giá.

 • 2ngày
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Bạn muốn thiết kế 1 banner, logo đặc sắc để quảng cáo trên website, hay đặt bất cứ nơi đâu. Hãy đưa tôi ý tưởng và kích thước. Tôi sẽ gửi bạn các mẫu (tối đa 10) tuyệt đẹp đến khi nào bạn ưng ý mới thôi. Tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế các nhãn hiệu lớn