Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

 

Về Chúng tôi

Ketnooi Việc làm là chuyên trang Việc Làm thêm - Việc làm online trực thuộc Mạng xã hội Ketnooi. Mô hình của Việc làm Ketnooi cũng có thể nói là tương đương với một thị trường Freelance, Thị trường Mini Jobs. Và đây cũng là phiên bản mới của http://ketnooi.com/Viec-lam-tu-xa/

Chúng tôi muốn hình thành một thị trường mà ở đó bạn có thể dễ dàng chia sẻ những ý tưởng, hoặc tuyển dụng ai đó làm những công việc nhỏ từ xa, thông qua mạng internet.
Bạn cũng có thể tự mình bán những món hàng ảo, như tài liệu, sách điện tử ebook... tại đây

Nếu bạn là dân Coding, thì đây cũng có thể là nơi bạn đăng những dịch vụ bạn có thể cung cấp như hỗ trợ, lập trình, thiết kế website...

Chúng tôi hy vọng, Việc làm Ketnooi sẽ đem lại nhiều lợi ích cho mọi ngươi!