Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ dịch tiếng anh sang tiếng việt ~giá 100 Ngàn đ

tại: Viết lách & Dịch thuật


 • true
  webdesign
  Đánh giá 100%

 • 2ngày
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Tôi sẽ dịch bất cứ đoạn văn bản nào khoảng 2 trang A4 (cỡ chữ 11) đổ lại từ ANH sang VIệt. Đảm bảo chất lượng không phải dùng google đâu nhé