Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ dịch tiếng Trung tiếng Việt 1 trang A4 ~giá 200 Ngàn đ

tại: Viết lách & Dịch thuật


 • true
  lacostehp189
  Chưa ai đánh giá.

 • 2ngày
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Tôi học đại học chuyên ngành tiếng trung, có 4 năm kinh nghiệm trong ngành dịch thuật. Tôi nhận dịch tiếng trung - việt, chất lượng đảm bảo.