Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ dịch các báo cáo tài chính, kế toán sang song ngữ Anh-Việt, giá thỏa thuận ~giá 1 Ngàn đ

tại: Viết lách & Dịch thuật


 • true
  nhatquang55
  Chưa ai đánh giá.

 • 7ngày
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Mình đang tìm việc làm thêm để cải thiện thu nhập. Sử dụng tiếng Anh thành thạo, có kinh nghiệm dịch các tài liệu tài chính, kế toán