Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt chỉ với 20.000 VNĐ/trang A4 ~giá 20 Ngàn đ

tại: Viết lách & Dịch thuật


 • true
  LuckyClover
  Chưa ai đánh giá.

 • 7ngày
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Tôi đang là sinh viên năm thứ 3 của chuyên ngành quản trị kinh doanh, tôi tự tin với kiến thức tiếng Anh kinh tế của mình cùng với khả năng viết lưu loát.Tôi chỉ nhận dịch thuật tài liệu liên quan đến chuyên ngành kinh tế và văn học. Có thể xem xét những tài liệu khác không quá nặng về chuyên môn của các ngành khác. Tối đa 50 trang a4/1 lần dịch (size chữ 12)