Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ lập trình php theo yêu cầu của bạn ~giá 100 Ngàn đ

tại: Web & Phần mềm & Mạng


 • true
  bestphp
  Chưa ai đánh giá.

 • 2ngày
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Nếu bạn có dự án freelance cần thuê outsource, hãy liên hệ nhóm mình. Kinh nghiệm 5 năm trong PHP, MYSQL, Linux. Tùy theo độ khó của dự án sẽ tính giá. Nếu chỉ là 1 đoạn script hoặc vài function thì chỉ 100k. Vui lòng truy cập thêm http://coders.ketnooi.com/ Ketnooi Coders Group