Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ cung cấp hosting USA 10gb space Băng thông 50 gb 1 tháng ~giá 50 Ngàn đ

tại: Web & Phần mềm & Mạng


 • true
  hostus
  Đánh giá 100%

 • 2ngày
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • 100%
  Bình chọn Công việc
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Giá cực tốt, tốc độ đảm bảo ngon hơn cả HOstgator, bluehost vì host của mình đặt tại Dalas Mỹ về châu Á là cực tốt. 10GB Storage Space . 40GB Monthly Bandwidth. 20 Domains. Free Instant Setup. CPANEL. MySQL Database. Custom CGI. FTP.