Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ Thiết kế website bao luôn tên miền và hosting ~giá 300 Ngàn đ

tại: Web & Phần mềm & Mạng


 • true
  davimen
  Chưa ai đánh giá.

 • 15ngày
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Tôi tên Trần Quốc Thụy tốt nghiệp năm 2008 ngành công nghệ thông tin. Từ lúc học trong trường đến giờ tôi đam mê làm web. Những điểm liên quan đến web của tôi đều đạt loại giỏi. Những dự án tôi làm hiện nay đa số là website trong nước và có một số dự án của nước ngoài. Tôi là người chuyên code chay. Tôi xây dựng một framework cho riêng mình và cứ phát triển nó. Nhưng để làm các CMS và Framework khác của PHP tôi đều làm được.