Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ Giải đá những thắc mắc cho bạn ~giá 1 Ngàn đ

tại: Web & Phần mềm & Mạng


 • true
  babygonbat
  Đánh giá 100%

 • 2ngày
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • 100%
  Bình chọn Công việc
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

bạn có những thắc mắc, những cấu hỏi về máy tính của bạn, máy tính của bạn gặp những "căn bệnh lạ:. bạn gặp khó khăn với máy tính của mình.....TÔI SẼ GIÚP BẠN

Bổ trợ thêm! Thêm lượt mua nữa.

Gõ văn bản cho bạn 1k/ a4
+(Ngàn đ) 1
Tải các tài liệu cho bạn
+(Ngàn đ) 1
giúp bạn tìm và sử dụng những phần mềm mà bạn cần
+(Ngàn đ) 1
*cộng với giá công việc