Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ cài đặt diễn đàn phpbb hoặc vbulletin cho bạn ~giá 50 Ngàn đ

tại: Web & Phần mềm & Mạng


 • true
  phpbb
  Chưa ai đánh giá.

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Tôi sẽ cài đặt tạo diễn đàn thông dung nhất hiện nay là phpbb hoặc vbulletin cho bạn. Đảm bảo chất lượng. Ngay lập tức bạn có thể hoạt động diễn đàn của riêng mình. Ngoài ra mình cũng tư vấn để bạn mua hosting, domain nếu bạn chưa có để vận hành forum