Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ tùy chỉnh template của joomla theo yêu cầu của bạn ~giá 150 Ngàn đ

tại: Web & Phần mềm & Mạng


 • true
  joomlaviet
  Đánh giá 100%

 • 4ngày
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • 100%
  Bình chọn Công việc
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Tôi có nhiều kinh nghiêm trọng lĩnh vực Joomla. Đủ các version 1.5,2.5,3.0 Bạn chỉ việc gửi yêu cầu, đưa tôi file nén chứa thử mục template của bạn, tôi sẽ tùy chỉnh theo ý bạn