Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ làm 1 module cho joomla theo yêu cầu của bạn ~giá 100 Ngàn đ

tại: Web & Phần mềm & Mạng


 • true
  joomlaviet
  Đánh giá 100%

 • 2ngày
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Tôi có nhiều kinh nghiêm trọng lĩnh vực Joomla Đủ các version 1.5,2.5,3.0 Bạn chỉ việc gửi yêu cầu, mô tả về module, tôi sẽ viết module cho bạn Bạn chỉ việc install là xong. Đảm bảo chất lương!