Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ remix một bài hát bất kỳ theo yêu cầu ~giá 200 Ngàn đ

tại: Video & Music & Audio


 • true
  djviet
  Đánh giá 100%

 • 7ngày
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • 100%
  Bình chọn Công việc
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Tôi sẽ remix bài hát nào đó theo ý bạn. Modern day DJ remixes. Sẽ gửi bạn vài bản (3) và bạn sẽ chọn một. Nếu có yêu cầu nào cụ thể bạn cũng có thể gửi tôi