Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ Tôi sẽ làm đĩa ảnh kèm sub karaoke bất cứ bài hát nào ~giá 100 Ngàn đ

tại: Video & Music & Audio


 • true
  kutecntp
  Chưa ai đánh giá.

 • 3ngày
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Nếu ai có nhu cầu làm một đĩa ảnh thật đẹp để làm album, tôi sẽ giúp bạn. Đĩa ảnh tôi làm sẽ có kèm lời karaoke bài hát nào bạn thích.Đảm bảo chất lượng.Tuy nhiên vì làm sub karaoke nên dung lượng làm khoảng 5-7 phút.