Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ tư vấn, diệt virus, khắc phục sự cố máy tính ~giá 100 Ngàn đ

tại: Tư vấn - Hỗ trợ


 • true
  hotromaytinh
  Đánh giá 100%

 • 2ngày
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Tôi sẽ tư vấn giúp bạn khắc phục mọi sự cố máy tính. Nếu nhẹ thì chỉ cần hướng dẫn từ xa, không thì sẽ cài teamview để mình điều khiển máy tính bạn từ xa và khắc phục sự cố