Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Công nghệ phần mềm - Chương 8: Thiết kế giao diện người dùng ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Người sử dụng hệ thống thường đánh giá hệ thống thông qua giao diện hơn là chức năng của nó. Giao diện người dùng cần phải được thiết kế sao cho phù hợp với kỹ năng, kinh nghiệm và sự trông đợi của người sử dụng nó. Tác nhân con người trong thiết kế giao diện Khả năng nhớ tức thời của con người bị hạn chế Người sử dụng có thể gây ra lỗi Người sử dụng là khác nhau Người sử dụng thích các cách tương tác khác nhau với hệ thống.