Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Công nghệ phần mềm - Chương 10: Kiểm thử phần mềm ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Kiểm thử để chắc chắn rằng hệ thống đã thoả mãn tất cả các yêu cầu đề ra. Mục đích của quy trình kiểm thử: Kiểm thử hợp lệ Kiểm thử khiếm khuyết Phương pháp kiểm thử hệ thống: Tất cả những chức năng được truy nhập qua menu cần phải kiểm thử Các chức năng kết hợp được truy nhập thông qua cùng một menu cũng phải được kiểm thử. Những nơi người sử dụng phải nhập thông tin đầu vào thì phải được kiểm thử với những đầu vào chính xác hoặc không chính xác.