Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Quy tắc xây dựng đề: 1. Mỗi đề gồm 2 câu 2 điểm và 1 câu 1 điểm được lấy bất kỳ trong danh sách câu hỏi dưới đây 2. Thứ tự các câu hỏi là không quan trọng Các câu hỏi 1 điểm: Câu 1(1đ): Thế nào là phần mềm tốt? Làm thế nào để đảm bảo chất lượng phần mềm? Câu 2(1đ): Hãy nêu chi tiết các hoạt động trong quy trình kiểm thử phần mềm? Câu 3(1đ): Những yếu tố nào tạo nên phong cách lập trình? Câu 4(1đ): Nêu các đặc trưng của ngôn ngữ lập trình