Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download 342 TOEIC Vocabulary Tests - 3420 Words by Meaning Index ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 1: Q1 v. to appraise; to judge the worth or quality; to assess; to gauge (a) grow (b) charge (c) title (d) evaluate. Q2 n. bars of gold; bars of silver (a) downsizing (b) bullion (c) shop (d) documentation. Q3 v. to select; to prefer; to pick; to make a choice (a) associate (b) choose (c) disagree (d) go after