Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Bài thuyết trình; Vật liệu học ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

1.1.1.khái niệm cơ bản về cấu tạo nguyên tử - Nguyên tử là một hệ thống trung hòa điện gồm hai thành phần : hạt nhân (gồm proton mang điện tích dương và notron không mang điện) và các electron chuyển động xung quanh - Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân có mức năng lượng từ thấp đến cao