Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Thông tư số 96/2010/TT-BTC ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Thông tư này hướng dẫn về quy trình, cách thức và phương pháp phục hồi, xử lý các tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan như thiên tai, hoả hoạn, mối mọt, mục nát, mất trộm. Các tài liệu kế toán bắt buộc phải phục hồi nếu không may bị mất hoặc hủy hoại gồm: Chứng từ kế toán, Sổ kế toán, Báo cáo tài chính...