Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Bảo mật hệ thống mạng part 7 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Có nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến an ninh thông tin. Vấn đề rõ ràng nhất là đột nhập vào máy tính là trái pháp luật tốt, hầu hết thời gian nó được. Tùy thuộc vào nơi bạn đang ở trong thế giới, định nghĩa của một máy tính dif fers tội phạm cũng như các hình phạt cho tham gia vào các hoạt động như vậy