Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download THE CRAFT OF WRITING SCIENCE FICTION THAT SELLS ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

This book is based on Notes to a Science Fiction Writer, © 1975 and 1981 by Ben Bova The Craft of Writing Science Fiction That Sells. Copyright © 1994 by Ben Bova. Printed and bound in the United States of America. All rights reserved.To Barbara and Bill, two of the most persistent people l know.