Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Prospectus Artio Global Funds ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Finding a solution to structural poverty requires a review of the devel- opment model as well as the macroeconomic policies adopted by gov- ernments. Social development and economic growth must be under- stood as integral parts of the same process. Eliminating the causes of structural poverty requires overcoming the false dichotomy between the social and economic aspects of development. In other words, poverty reduction should be the main objective of macroeconomic policies in the social sectors.