Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Bài giảng ĐIỀU TRA VÀ PHÂN LOẠI RỪNG ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Để phát triển kinh tế nông thôn miền núi một cách bền vững, thì ngành lâm nghiệp đang đóng một vai trò quan trọng. Thực tế cho thấy trong tổng diện tích tự nhiên của Việt Nam, đất đồi núi chiếm 3/4. Việc quản lý và sử dụng đất một cách hợp lý và hiệu quả cao nhất là cần thiết đối với xã hội ngày nay. Đặc biệt với mỗi cán bộ làm công tác quản lý đất đai càng quan trọng hơn bao giờ hết, việc nắm bắt đầy đủ và chính xác từng loại đất trong đó có đất lâm nghiệp là rất cần thiết để định hướng quy hoạch trong tương lai.