Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Bài tập lớn: Thiết kế cơ sở sản xuất ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Ngày nay, cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học kĩ thuật thì nghành công nghiệp ô tô cũng có những bước tiến hết sức to lớn. ở Việt Nam, trong những năm trở lại đây số lượng ô tô cũng tăng lên một cách nhanh chóng, góp phần quan trọng vào công cuộc.