Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Tổng quan về Luận văn tốt nghiệp đại học ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Luận văn tốt nghiệp Ðại học (LVTNĐH) là công trình khoa học đầu tay của sinh viên và nó có xu hướng chuyên sâu hơn quá trình học tập ở Ðại học. Vì vậy, chất lượng luận văn phụ thuộc nhiều vào khả năng, sở trường, lòng say mê cũng như nhiều yếu tố khác. Theo nhiều nghiên cứu và kinh nghiệm, thông thường người làm luận văn phải tự trả lời các câu hỏi sau: - Ðề tài có mới mẻ không? Mới ở đây là so với bậc học của mình: vấn đề mới, hướng đi mới,...