Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download ADSL: Standards, Implementation, and Architecture ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Asymmetric Digtal Subscriber Line (ADSL) use is one of the general Digital Subscriber Line (xDSL) techniques. While it has been around in the laboratory for about ten years, this particular technique has since shifted to the special evaluation site to the beginnings of consumer access. By the time this book is available, some mass provision of ADSL to the general consumer market will be available.