Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download So sánh với cách phát âm /i:/ và /ɪ/ ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Introduction Cách phát âm: lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước, khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang 2 bên Video minh họa: So sánh với cách phát âm /i:/ Khi phát âm âm /ɪ/ ngắn, so sánh với cách phát âm /i:/ Khi phát âm /ɪ/ vị trí lưỡi thấp hơn, khoảng cách môi trên dưới rộng hơn và miệng mở rộng 2 bên nhưng he5pho7n 1 chút so với âm /i:/ dài