Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Bài tập về luật bảo hiểm ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

1. Một lô hàng xuất khẩu được bảo hiểm ngang giá trị với tổng số tiền bảo hiểm (giá CIF) là 200.000 USD, trong đó của: + Chủ hàng X : 120.000 USD + Chủ hàng Y : 80.000 USD. Con tàu được bảo hiểm ngang giá trị với số tiền bảo hiểm là 300.000USD. Trong chuyến hành trình, tàu bị mắc cạn, thân tàu hư hỏng phải sửa chữa tại cảng đến hết 5000USD. Để thoát nạn, thuyền trưởng ra lệnh phải ném một số hàng hoá của chủ hàng Y xuống biển trị giá 20.000USD, chi phí có liên quan là 2000 USD. Tới cảng đến, trong khi bốc dỡ, một kiện hàng của chủ hàng X rơi xuống biển mất tích trị giá 20.000USD. Sau đó, thuyền trưởng tuyên bố đóng góp tổn thất chung. Yêu cầu: Hãy xác định số tiền bồi thường thực tế của mỗi công ty bảo hiểm?