Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Lựa chọn giáo trình giảng dạy ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

1. Lựa chọn giáo trình Lựa chọn giáo trình là một trong những khâu quan trọng nhất mà bạn phải làm. Bạn không thể lựa chọn số giờ lên lớp, không thể lựa chọn ngày nghỉ, lớp dạy, học viên hay phòng học, nhưng hoàn toàn có thể lựa chọn giáo trình cho mình và cho học viên. Khi đó, bạn cần đánh giá nhu cầu của học viên cũng như của chính mình. 2. Bạn cần gì ở một cuốn giáo trình? Mỗi người có những nhu cầu khác nhau khi sử dụng giáo trình và do đó, sử dụng chúng theo những cách khác nhau. Có những bạn muốn cuốn giáo trình của mình có thể cung cấp mọi thứ, từ việc phải làm những gì, thứ tự những hoạt động bổ trợ giảng dạy cho đến tiêu chí đánh giá tiến bộ của học viên v.v.