Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Kinh tế học Vĩ mô - Bài 1 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

• Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Kinh tế học Vĩ mô • Sự khan hiếm nguồn lực và đường giới hạn khả năng sản xuất • Xác định và phân tích các mục tiêu (tăng trưởng cao, giảm thất nghiệp, kiềm chế lạm phát,...) và các chính sách Kinh tế Vĩ mô (chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, chính sách thu nhập, chính sách kinh tế đối ngoại) • Phân tích biến động của sản lượng, việc làm, và giá cả trong nền kinh tế trên mô hình AD – AS • Phân tích mối quan hệ giữa các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản • Phân tích các nội dung các nhà kinh tế học vĩ mô nghiên cứu (dự báo kinh tế vĩ mô, phân tích kinh tế vĩ mô, nghiên cứu kinh tế vĩ mô) và giải thích vì sao các nhà