Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Luận văn HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP (IDS-Intrusion Detection System) ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Bảo mật là một vấn đề lớn đối với tất cả các mạng trong môi trường doanh nghiệp ngày nay. Hacker và Intruder (kẻ xâm nhập) đã nhiều lần thành công trong việc xâm nhập vào mạng công ty và đem ra ngoài rất nhiều thông tin giá trị. Đã có nhiều phương pháp được phát triển để đảm bảo cho hạ tầng mạng và giao tiếp trên Internet như: sử dụng firewall, encryption (mã hóa), VPN (mạng riêng ảo)… trong đó có hệ thống phát hiện xâm nhập. Phát hiện xâm nhập là một tập những công nghệ và phương thức dùng để phát hiện hành động khả nghi trên cả host và mạng. Các phương pháp phát hiện xâm nhập bắt đầu xuất hiện những năm gần đây. Sử dụng phương thức phát hiện xâm nhập, bạn có thể thu thập, sử dụng thông tin từ những loại tấn công đã biết để tìm ra một ai đó cố gắng tấn công vào mạng hay máy cá nhân. Thông tin thu thập theo cách này có thể sử dụng làm cho mạng chúng ta an toàn hơn, nó hoàn toàn hợp pháp. Sản phẩm thương mại và mã nguồn mở đều sẵn có cho mục đích này.