Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Ôn tập môn Lý luận chung Nhà nước và Pháp Luật ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

CNDVBC: Nhà n-ớc là bộ máy đặc biệt, để đảm bảo sự thống trị về kinh tế, để thực hiện quyền lực về chính trị và thực hiện sự tác động về t- t-ởng đối với quần chúng. -Nhà n-ớc là sản phẩm và biểu hiện của những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hoà đ-ợc. - Nhà n-ớc là một bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác, là bộ máylà bộ máy để duy trì sự thống trị giai cấp.