Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download VPN Server trên Windows 2003 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Virtual Private Network – VPN là công nghệ mạng riêng ảo hỗ trợ việc tổ chức một hệ thống mạng riêng trên nền Internet/Intranet. Trong tài liệu này sẽ hướng dẫn về cách cài đặt và cấu hình VPN Server trên Windows 2003. 1. Giới thiệu chung Virtual Private Network – VPN là công nghệ mạng riêng ảo hỗ trợ việc tổ chức một hệ thống mạng riêng trên nền Internet/Intranet. VPN được ứng dụng với một số tình huống sau: · Remote Access: Hỗ trợ nhu cầu truy cập dữ liệu và ứng dụng cho người dùng ở ngoài công ty vào hệ thống mạng của công ty thông qua Internet. · Site To Site: Hỗ trợ việc kế nối 2 mạng của công ty ở 2 nơi khác nhau thông qua Internet. · Intranet/Internal VPN: Hỗ trợ việc tạo một mạng riêng, an toàn trong một mạng của công ty. VPN sử dụng các tunnel protocol để truyền các packet. Có 02 tunnel protocol hay được sử dụng, đó là PPTP (PointtoPoint Tunneling Protocol) và L2TP ( Layer 2 Tunneling Protocol). · PPTP: PPTP có thể sử dụng cho Remote Access hay SitetoSite VPN. · L2TP: L2TP là sự kết hợp của PPTP và Layer 2 Forwading (L2F, giao thức được phát triển bởi Cisco System).