Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download FCE use of english 1 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

The "FCE Use of English 1" is a practice book intended mainly for intermediate and post-intermediate students, but it is also useful for more advanced students for revision and consolidation. The aim of the book is to help students to understand and use English grammar through structurally graded material and full-colour pictures. In addition the book offers preparation for the new FCE Examination or any other similar examinations.