Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download LỜI BÀI HÁT DÂN CA ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

TRỐNG CƠM Tình bằng có cái trống cơm, khen ai khéo vỗ (ô mấy) bong nên bong (ô mấy) bong nên bong. Một đàn (tang tình) con nít, một đàn (tang tình) con nít (ô mấy) lội lội lội sông (ố mấy) đi tìm, em nhớ thương ai. Đôi con mắt (ô mấy) lim dim, đôi con mắt (ô mấy) lim dim. Một bầy (tang tình) con nhện ô ố ô (ô mấy) giăng tơ giăng tơ (ô mấy) đi tìm em nhớ thương ai. Duyên nợ khách tang bồng duyên nợ khách tang bồng.