Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Thức Ăn Tự Nhiên Của Cá ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Thức ăn là vật chất chứa đựng chất dinh dưỡng mà động vật có thể ăn, tiêu hóa và hấp thu được các chất dinh dưỡng đó để duy trì sự sống, xây dựng cấu trúc cơ thể. Và thức ăn là cơ sở để cung cấp chất dinh dưỡng cho quá trình trao đổi chất của cá. Nếu không có thức ăn thì không có trao đổi chất. Thức ăn có vai trò quyết định đến năng suất, sản lượng quần đàn của cá hay hiệu quả của nghề nuôi cá. * Thức ăn tự nhiên: Nguồn thức ăn trong tự nhiên rất phong phú như: vi sinh vật – vi khuẩn, tảo, động vật phù du, động vật đáy, thực vật thượng đẵng thũy sinh và động vật bơi lội tự do. Khi môi trường có điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nguồn thức ăn tự nhiên (thường vào đầu mùa mưa) thì thức ăn tự nhiên