Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Giáo trình Matlab trong điều khiển tự động: Nhóm lệnh về đáp ứng tần số ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Lệnh bode tìm đáp ứng tần số biên độ và pha của hệ liên tục LTI Giản đồ bode dùng để tích đặc điểm của hệ thống bao gồm: biên dự trữ, pha dự trữ, độ lợi DC, băng thông, khả miễn nhiễu và tính ổn định. Nếu bỏ qua các đối số ở vế trái cảu dòng lệnh thì lệnh bode sẽ vẽ ra giản đồ bode trên màn hình, sẽ khônh vẽ ra giải đồ bode mà tạo ra các ma trận đáp ứng tần số mag..