Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Bài tập đề nghị – XSTK * Ôn thi Cao học 2009 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Bài 1.1 Một người gọi điện thoại nhưng quên mất 3 số cuối của số máy cần gọi mà chỉ nhớ là 3 số đó tạo thành một con số gồm 3 chữ số khác nhau và là số chẵn. Tính xác suất người đó bấm ngẫu nhiên một lần được đúng số cần gọi? Thí dụ: Số điện thoại gồm 7 số: 0873.032 , 9199.018 , 8815.230 , … ( Câu hỏi thêm: Tính xác suất người này lấy ngẫu nhiên 1 số điện thoại thì đó là số điện thoại có 3 chữ số cuối tạo thành số chẳn và 3 chữ số này khác nhau? )