Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN Phần 1 - 3 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN 5.3. Một đợt xổ số phát hành 25 vạn vé; trong đó có 3000 vé trúng thưởng. Tìm xác suất để một người mua ngẫu nhiên 6 vé đều không trúng thưởng. 5.4. Trong bài 5.3, xác suất để khi mua 12 vé có bao nhiêu vé trúng thưởng là lớn nhất? Tìm xác suất đó. 5.5. Trong bài 5.1, xác suất để khi rút ngẫu nhiên 15 hồ sơ có bao nhiêu hồ sơ của thí sinh trúng tuyển là lớn nhất? Tìm xác suất đó. THÔNG TIN PHẢN HỒI CHO CHỦ ĐỀ 1 TIỂU CHỦ ĐỀ 1.1 Hoạt động 1.1 1.2. a) S b) Đ c) S d) Đ 1.3 a) Ω = {(Qi ; Qj ) : i, j = 1, 2, ..., 6}. b) (Q2; Q2) + (Q2; Q4) + (Q2; Q6) + (Q4; Q2) + (Q4; Q4) + + (Q4; Q6) + (Q6; Q2) + (Q6; Q4) + (Q6; Q6). c) (Q2; Q6) + (Q3; Q5) + (Q6; Q2) + (Q5; Q3) + (Q4; Q4). d) “Tổng số chấm xuất hiện ở cả hai con bằng 7”. TIỂU CHỦ ĐỀ 1.2 Hoạt động 1.2 2.1 a) Đ