Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Đề thi môn học: CÔNG NGHỆ CAD/CAM ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

1. Mỗi Sinh viên mở trong ổ đĩa D một thư mục với tên SV và lớp. vdụ: LE VAN ANH 08CLT. 2. Mở ProE, vào thư mục trên, thực hiện các công việc sau: (chú ý mỗi khi xong một công việc cần phải lưu lại) · Vẽ chi tiết có tên CT01 và CT02 như trên hình vẽ. · Gia công mô phỏng bề mặt G trên CT01(chừa phần trong đường kính 150 lại) với phôi ban đầu là hình hộp có kích thước 300x200x70. Tạo file theo mã M-G code (đặt tên là CTGCMP1) cho bước gia công này. · Lắp ráp CT02 vào CT01 phần trụ Φ20 của CT02 vào lỗ Φ20 của CT01 và bề mặt B trùng bề mặt A.